Gdzie odprowadzać wodę z działki

Odprowadzenie wody deszczowej podlega przepisom, które nas do tego obligują. Brak wykonania owej czynności może przełożyć się na widok wody stojącej na działce, a nawet podmycia fundamentów naszego lokum. Deszczówkę możemy wykorzystać na wiele sposobów, rozprowadzając po posesji tudzież gromadzić do ponownego użytkowania. By gromadzić taką wodę potrzebny jest do tego odpowiedni zbiornik, w ostatnim czasie w tym celu coraz częściej stosuje się szamba betonowe.

 

Szamba betonowe jako zbiornik na deszczówkę

 

Takie zbiorniki świetnie sprawdzają się w gromadzeniu wody deszczowej, chociażby ze względu na ich wytrzymałość i trwałość. Szamba betonowe dostępne są w różnych pojemnościach i są niedrogie. Gromadzona w nich woda nie wchodzi w  reakcję ze zbiornikiem, jak to czasem ma miejsce w przypadku zbiorników z tworzywa sztucznego.

 

Odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej

 

To ciekawa alternatywa, którą rzadziej stosuje się na terenach podmiejskich gdyż doprowadzenie przyłącza zaleca się jest na terenach o ścisłej zabudowie, na których dominuje utwardzone podłoże. Jeśli woda deszczowa znajdująca się na posesji będzie wpływać z terenu nieutwardzonego wówczas zbiera się ją za pomocą ciągu korytek liniowych zakończonych osadnikiem, który zatrzymuje nieczystości. W przypadku powierzchni utwardzonej wodę odprowadzamy instalując spływ do wpustów drogowych.

 

Odprowadzenie wody do kanałów melioracyjnych

 

Takie rozwiązanie najczęściej stosuje się na terenach wiejskich, albowiem odpływ powinien być poprowadzony przez sąsiednie parcele. Do odprowadzenia wody, w tym przypadku, zakopujemy poziomą rurę w gruncie, przez którą woda będzie swobodnie płynąć do kanału melioracyjnego, czy strumyka.

 

Odprowadzenie wody do kanalizacji ogólnospławnej

 

Do kanalizacji ogólnospławnej spływają ścieki bytowe oraz deszczówka. Aby się do niej przyłączyć niezbędne jest zawarcie umowy z odpowiednim zakładem kanalizacyjnym.

 

szamba betonoweSystem odwodnienia liniowego

 

Odwodnienie liniowe jest wskazane na terenach, na których długim procesem jest naturalne wchłanianie wody. Owy system projektowany jest w oparciu o indywidualną wielkość terenu, ilość opadów i rodzaj gruntu. W systemie odwadniającym prym wiodą korytka odwadniające, które przykrywa się rusztami, w celu ich ochrony przez uszkodzeniem.

 

Drenaż opaskowy

 

Drenaż opaskowy możemy wykorzystać na terenie podmokłym, na którym grunt posiada małą przepuszczalność.  Do jego wykonania niezbędne są rury drenarskie, z których woda spływa ku studzience znajdującej się w najniższym punkcie drenażu. Taką wodę możemy użyć do podlewania roślin w ogrodzie.

 

Podsumowanie

 

Najwygodniejsza formą odprowadzenia wody z posesji jest przyłączenie się do kanalizacji lub rowów melioracyjnych. Obecnie, duża popularnością cieszą się zbiorniki na deszczówkę i inne systemy, dzięki którym możemy wykorzystać wodę do codziennego użytku, na przykład do prania czy podlewania ogrodu 7y9wy8o tamiflu dosage for adults. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale i gospodarstwa domowego, które zaoszczędzi, dzięki mniejszemu zużyciu wody.